Viktig målgruppsdata till Almedalens mingel

Den pågående Almedalsveckan blir en bra anledning att uppdatera de undersökningar jag tidigare gjort om digitala vanor i de olika politiska lägren. Se det som ett underlag för konstruktiva möten på Gotland; Skall man be en Centerpartist om en retweet? Om du vänder dig mot sossar, kan du ha med QR-koder i kommunikationen? Vilket parti skall man närma sig om man är efter snapchat-interaktioner? Detta och mycket mer går att hitta svaret på nedan.

Först en kort not om metodik; Jag har främst utgått från Orvesto 2017:1, och där tittat på de som definitivt skulle kunna tänka sig att rösta på ett parti vid nästa val. För dessa har jag sedan tagit fram index för aktivt användande av olika digitala kanaler (flera ggr per vecka eller oftare). Indexeringen är mot populationen i stort. Om KD-röstare är 20% mer benägna att använda twitter än genomsnitts-svensken skulle de få index 120. (spoiler – det får de inte).

Digitala vanor

(klicka på bilden för att få upp tabellen i full storlek)

Här finns ett flertal intressanta mönster. FI är så pass litet att det inte blir någon vidare statistisk säkerhet, men det är ändå intressant att se att de verkar vara tokintresserad av internet-radio och podcasts, laddar ner appar och gillar Buzzfeed skarpt, medan intresset för TV och dagstidningar på nätet är mer svalt. KD-röstare å sin sida har ingen kärlek alls för Buzzfeed, och har ganska svagt socialt beteende överlag (index 66 på Snapchat, index 32 på Pinterest. Fråga inte KD:are du möter efter deras snapchatnamn, de kommer bara titta tillbaka med förvirring i blicken). Bäst på Snapchat är FI röstare och de som röstar blankt.

Twitter är ju annars lite av Almedalens paradgren. Här är de som röstar på ”Annat Parti” (Piratpartiet anyone) starkast, följda av FI, Vänstern, Miljöpartiet och Liberalerna. Worst in class är SD och Sossarna.

Tittar man på sociala medier över lag är FI starka på många ställen, Liberalerna sticker ut på Linkedin, medan både SD och Socialdemokrater är usla på Linkedin och Insta

 

Socialdemokraterna dras överlag med svaga siffror kring digitalt beteende (Index 48 på LinkedIn, 76 på Spotify, 80 på podcasts) vilket kan ha att göra med en högre snittålder bland deras röster. Moderaterna är i över index på det mesta, en förutsägbart hög notering på LinkedIn (dock toppad av liberalerna), högt på läsa tidskrift på nätet, men sämre på Buzzfeed och Youtube. Miljöpartister när man ganska bra med sociala medier, de är också glada användare av QR-koder (!). Det är tur att det går att nå dem via alternativa kanaler, de är annars överindexerade på att använda adblockers. Lägst användandegrad av sociala medier har SD, som istället briljerar i ” Spelar Mer Krävande Spel Online”, där endast blankröstare och Piratpartister slår dem på fingrarna.

 

Tar man en titt på sökmönster är det svårt att hitta en trend över tid, men SD är störst i sökvolym över de senaste 12 månaderna, följt av Socialdemokraterna med en smal marginal till Moderaterna. Liberalerna dras med sämre sökintresse än KD.

 

Livsvärderingar

Efter att kikat lite på i vilka kanaler man når de olika partiernas följare, blir nästa steg att kolla på hur man talar till dem. Här kan Orvesto ge svar på tal utifrån statistik kring ”Life Values” samt hur väl man instämmer i olika påståenden. Att SD har index 4 på att hålla med i påståendet ”Vi Borde Ta Emot Fler Flyktingar” är inte så överraskande, t.ex.

Tydligt är att om man skall bjuda in folk från FI, Miljöpartiet eller Vänstern skall man ha vegetariskt på menyn. Samma partier har också högt index på ”Oroad för utsläpp från bilar, så bäst att ta cykeln. Mindre oroade för utsläpp är KD och moderater, där kan man rulla fram i fet representationsbil. Skall man hänga med Moderater eller Liberaler gör man bäst i att pressa kostymen, båda har index över 120 på påståendet ”Det är viktigt att vara välklädd”. Samma partier tycker också att det är värt att betala för snygg design, så värt att satsa lite extra på pamfletterna till dessa grupper.

Generellt kan det framstå som klurigt att kommunicera med moderater. De definierar sig i hög grad som viljestarka (Index 176) men har riktigt låga värden på värdeorden ”Nöjd” och ”Vetgirig”. SD rankar högt på njutningssökande, medan Miljöpartiet ligger lägst där och istället är både ”Nyfikna” och Vetgiriga”. Enklast kan det kanske vara att göra lobbyarbete mot vänsterpartister, som bara har index 32 på ”Viljestark”, men index 162 på vetgiriga.

Där har vi några snabba slagningar kring sympatisörer för olika partier. Hoppas det kan komma till nytta, njut av minglet mina vänner!