Apples nya Clips hotar Snapchat

[youtubeplay id=”7lEbPknBthI” size=”medium”]

Som jag bloggat om tidigare möter Snapchat nya utmaningar. Utöver att få sin funktionalitet kopierad av Facebook och Instagram kommer nu hårdvaruleverantörerna in på arenan. Apples Clips är en app som är väldigt intressant, som inte bara kopierar Snapchat utan hittar egna nya lösningar.

De viktigaste Facebook F8-nyheterna för marknadsförare


Facebooks årliga utvecklarkonferens F8 pågår 18e till 19e april. Mark Zuckerbergs inledande tal pekar på tre huvudområden för den långsiktiga strategin: connectivity, AI och VR. Talet innehåller även ett antal spännande nyheter med implikationer för marknadsförare redan idag:

Facebook Spaces

 facebook spaces

Via techcrunch

Facebook lanserar en Oculus Rift- baserad virtuell värld, ett socialt media i VR. Här skall man kunna umgås med vänner och interagera på olika sätt, även de utan oculus kan ”ringa in” med vanlig telefon, Alla Facebooks 360-videos finns tillgängliga som världar att umgås i.

adidas second life

För marknadsförare funderar man såklart kring framtida möjligheter i en sådan här värld – kommer man kunna placera ut reklam, skapa brandade världar eller upplevelser? Kommer man till och med på sikt kunna sälja produkter att använda i denna värld. De tär lätt att dra paralleller till Second Life, som hade samma premisser men utan VR delen och utan Facebooks potentiella räckvidd. Där blev många lockade av tanken, både Svenska Institutet, HSB och Adidas. Här nåddes aldrig kritisk massa, men då fanns å andra sidan inte Facebooks resurser i ryggen.

 

Facebook Messenger Bots 2.0

Screen Shot 2017-04-18 at 21.13.17

Botar och artificiell intelligens är i allra högsta grad på tapeten, som ett sätt att revolutionera både sälj- och kundtjänstfunktioner. Teknik har funnits länge och olika försök hjorts (minns IKEAs första stapplande steg med Anna). Nu verkar det blivit mer verklighet av botar, Facebooks Messenger plattform kan skryta med 100 000 botar som hittills kommunicerat 2 miljarder meddelanden med användare. Efter framgångarna gör nu Facebook en uppdatering av sin bot-plattform.

En stor nyhet är att bot-interaktioner inte behöver öppnas som en ny chat, utan kan integreras i en existerande pågående konversation. Har kompis-gänget kommit överens om en gemensam resa i en gruppchat kan de driekt koppla in en resebloags-app och göra bokningen direkt. I pågående konversation med sin respektive kan man besluta om och beställa hemleverans av mat. Utöver detta förbättrar man också möjligheten att hitta nya botar med en ”upptäck”-flik i messenger.

Båda dessa förändringar borde radikalt öka användarbasen av botar, och därmed öka företags motivation att snabbt utveckla bot-lösningar. Här kan klart finnas ett element av ”first mover advantage” – har jag kopplat in en flygboknings-bot och börjat använda den kanske det tar ett tag innan jag orkar installera en till.

 

Alltmer integreras i Messenger

17351730_908604915909426_490335826111102976_n

 

Utöver botar kommer Messenger med alltmer spännande integrationer. Både musik (Spotify och Apple Music) och alltfler spel av olika slag kommer nu att finnas tillgängliga i Messenger-miljön. För marknadsförare finns det två slutsatser. En är att musik och spel blir en mer integrerad del av konsumenters konversationer vilket bör kunna gå att utnyttja i marknads-syfte, Men den andra tydliga slutsatsen är att meddelande-tjänster och chattar som format tar en allt större del av konsumenters tid online. Det får på sikt spännande implikationer på hur man skapar en relevans i en sådan miljö, hur sett sådant arbete skiljer sig från att synas i den mer publicerande miljö som ”traditionella Facebook” representerar. På sikt kommer den omställningen bli riktigt viktig, Som Wired skriver: ”Facebook Messenger’s Plot to Be the Only App You Ever Need”.

Filter, filter, filterScreen Shot 2017-04-19 at 11.20.56

Facebook och Instagram har ju varit ganska duktiga på att fälja Snapchat i fotspåren på sistone, med allt från Stories till Live. Även kamerafilter, Snapchats kanske mest karakteristiska feature, går man nu in allt mer aggresivt i. Man tillkännagav skapandet av ”AR Studio”, en plattform där utvecklare skall kunna ta fram egna filter. Oklart ännu hur detta skall fungera rent komersiellt mot annonsörer, men klart em möjlighet för kreativitet framöver.

Facebook Analytics

17636678_199937923844043_8943940335000616960_n

En viktig nyhet är Facebook Analytics, en uppdatering av Facebooks plattform för medieköp, optimering och analys. Utöver ett enklare gränssnitt med nya dashboards, utvecklar man också den automatiserade och lärande optimeringen. Viktigt är också att integrationen med aktivitet på annonsörers sajt integreras bättre i plattformen, för att bättre kunna utvärdera kampaninvesteringar mot köp och andra KPIer.

Samtidigt som det alltid är relevant med mer och bättre analys och data sätter ju detta än mer fingret på problemet med Walled Gardens: Facebook skapar ett utmärkt verktyg för mätning och optimering av investeringar hos Facebook. Attribuering, kors-mätning och jämförbarhet med investeringar i andra medier blir dock inte möjligt. Svårt att objektivt jämföra äpplen med äpplen alltså.

 

Sammanfattningsvis mycket spännande och matnyttigt från F8. Spaces kan kanske ännu ligga i sin linda, men att titta närmare på botar och hur man kan utnyttja nya analytics för bättre insikter bör vara ganska tydliga actions för marknadsförare. På en övergripande nivå är det intressant hur man kan skapa uppmärksamhet genom att erbjuda nytta eller nöje till konsumeter i nya miljöer som chattar och AR.

 

 

 

 

 

 

Tre växande utmaningar för Snapchat

 

Screen Shot 2017-04-10 at 09.44.14

I mars börsintroducerades Snap Inc, bolaget bakom snapchat. Sedan dess har börskursen varit minst sagt skakig.I grunden är börskursen en spegling av de två viktigaste faktorerna för framtiden; Hur många användare har Snapchat, och hur bra är de att kapitalisera på dessa användare.

snapchat-instagram-growth nils andersson wimby

Över de senaste kvartalen ser man att tillväxttakten för Snapchat mattats av något. Många kopplar denna utvecklingen till att Instagram lanserade Stories i Q3 2016, men i grunden är detta som jag ser det bara ett av hoten mot Snapchat. Det finns huvudsakligen 3:

 

1. De stora elefanterna dansar

Under den här kategorin kommer Instagram stories in, men även Facebooks uppdateringar Facebook Stories (eller Händelser på svenska) och Facebook Direct, samt Skype-varianten Vibers nya ”Secret Chat

Screen Shot 2017-04-10 at 12.09.17

Man skulle kunna säga att populariteten för ett socialt närverk beror på en kombination av två viktiga faktorer; Fräsig funktionalitet, och att mina vänner (eller åtminstone roliga människor) finns där. Genom att mer och mer av Snapchats funktionalitet kopieras tappar de uniktitet, och eftersom Insta och Facebook har fler användare är oddsen bättre för att det finns bra människor att interagera med.

 

2. Nischaktörer blir fler och fler

Snow

I andra änden av skalan är de som inte har jätteräckvidd, men kanske är mer specialiserade än snapchat för en viss målgrupp. Här finns lokal relevans som ett argument, exempevlis Snow i Sydkorea, som började med att bygga sig starka lokalt men nu börjar spridas över världen. Även Facebooks försök med Lifestage, en app exklusivt för tonåringar,  faller under denna kategori.

 

3. Hårdvaruleveantörerna

Screen Shot 2017-04-10 at 13.49.17

Som nämnt under första punkten kan man se sociala appar i två delar; Vilka är personerna inom det sociala nätverket, och vilken teknik finns i appen (filter, interaktivitet mm). Men just tekniken behöver ju inte ndvändigtvis ligga i det sociala nätverket. Här kommer nu hårdvaruleverantörerna in på banan. Apple har släppt Clips, en videoredigerings-app som egentligen innehåller det mesta av den funktionalitet som Snapchat erbjuder. Filter, färger, emojis, loopar – allt kan du skapa i din iPhone, och sedan dela via det närverk du gillar. Detta konkurrerar naturligtvis med den lojalitet som Snapchat bygger. Vill jag jobba med festliga filter, men orkar inte skapa samma post både i Snapchat och Insta, då är det potentiellt enklare att skapa allt i Clips och sen dela den över flera kanaler. (Även nya Samsung S8 är inne på samma sak).

 

Sammanfattningsvis finns det flera utmaningar för Snapchat framöver, och för att nå framgång behöver de utnyttja sina nya intäkter för börsintroduktionen för att vidare utveckla ett par saker;

  • Fortsätta utveckla produkten – se till att UX ovh funktionalitet fortsätter att ligga i framkant, fortsätta ligga före FB och Insta
  • Hitta en plats i medielandskapet – dels få till en mer etablerad annonsförsäljning och mätbarhet för att säkra intäkterna, men också bli ännu starkare på kopplingar till evenemang och andra mediekanaler, som exempelvis Twitter varit så starka på.
  • Balansera målgruppen – Snapchat måste växa sin bas ordentligt, men samtidigt vara försiktiga med att inte tappa sin identitet. Man har särskilt sig lite från FB och Insta genom att vara lite ungre och mer rebelliska, om far- och morföräldrarna hittar till Snap för att kolla vad barnbarnen håller på med (likt de gjort med FB och Insta) riskerar man att tappa mycket av det som särskiljer Snapchat.

2017 kommer bli ett mycket intressant år för Snapchat, där hotet från andra sociala medier men också från Apple kommer bli intressant att följa.

 

(Angående teknikleverantörer vs medier är det mycket intressant diskussion, läs gärna mer om den här)